Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce „Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)”. Dokument jest efektem naszej kilkumiesięcznej pracy realizowanej w konsultacji z przedstawicielami miast i gmin tworzących Metropolię, przedsiębiorców, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych i społeczników. Dziękujemy za wszystkie uwagi, sugestie i propozycje, które pozwoliły na wypracowanie tego dokumentu i zapraszamy do lektury!

➡️ „Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii