Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides zaprasza do udziału w szkoleniu dla organizacji, lokalnych aktywistek i aktywistów działających, lub chcących rozpocząć działania, na rzecz dobrostanu zwierząt i przyrody.

Społeczne działania na rzecz zmiany

prowadzenie: Anna Chęć

Jak zbierać informacje, by były narzędziem skutecznej kontroli władzy i współdecydowania o tym, co dzieje się w ich społeczności? Jak wpływać na budowanie lokalnych polityk, i świadomie uczestniczyć w konsultacjach społecznych? Jak prowadzić działania rzecznicze, jak współpracować z mediami, zorganizować happening, debatę, protest, czy okrągły stół? To tylko część zagadnień, które uczestniczki i uczestnicy poruszą podczas kursu. Prezentowane narzędzia będą oparte na konkretnych przykładach wieloletnich działań na rzecz tworzenia lokalnej polityki opieki nad zwierzętami bezdomnymi i innych działań w obszarze aktywności społecznych. 

Prawo na rzecz ochrony istotnych wartości

prowadzenie: Karolina Kuszlewicz

Jak działają mechanizmy stanowienia i egzekwowania prawa na przykładach spraw dotyczących ochrony zwierząt i przyrody? Jaka jest hierarchia aktów prawnych i czy rzeczywiście ma znaczenie dla skutecznego wdrażania zmian na rzecz zwierząt i przyrody? Jak korzystać z serwisów internetowych, by wyszukać interesujące akty prawne, a także jak czytać je ze zrozumieniem? Wreszcie, które organy administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości są właściwe, gdy trzeba załatwić konkretną sprawę, a także jak się z nimi komunikować. Wszystko w oparciu o analizę przykładowych pism, jako narzędzi rozwiązania danego problemu. Uczestniczki i uczestnicy kursu wzmocnią swoje kompetencje, jako świadomi gracze na arenie procesów stanowienia prawa, zarówno na szczeblu centralnym (ustawy i rozporządzenia), jak i lokalnym (zwłaszcza na przykładzie problematyki związanej z gminnymi programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt).

Szkolenie 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE NA RZECZ ZWIERZĄT I PRZYRODY 
Praktyczny wymiar działań i ich wpływ na lokalne polityki 

22.08. – 24.08. oraz 16.09. – 18.09. 2022 r. (2 zjazdy, 32 h warsztatowe)

Hotel Mercure Cieszyn

ul. Motelowa 21 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.08. 2022 r., do godziny 15:00.  

Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. W związku z ograniczoną ilością miejsc organizator zastrzega sobie, iż o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie zobowiązuje do udziału w obu zjazdach. Szczegóły oraz komplet dokumentów na stronie www.bonafides.pl W celu dopełnienia procedury rejestracyjnej należy pobrać dokumenty, wypełnić, podpisać w stosownych miejscach, i kopie (skany) przesłać na adres: [email protected]

W razie pytań prosimy o kontakt.

Anna Chęć

Edukatorka, trenerka, aktywistka, lokalna liderka działań obywatelskich, przedsiębiorczyni, ogrodniczka. Prezeska Fundacji „Świat w Naszych Rękach”, prowadzi edukacyjne siedlisko permakulturowe Dolina Bawole Serce.

Inicjatorka, autorka i współkoordynatorka projektu „Bielsko-Biała, miasto przyjazne zwierzętom” w ramach którego realizuje powstanie pierwszej w Polsce lokalnej polityki opieki nad zwierzętami będącej dokumentem wykonawczym do strategii Miasta Bielska-Białej (obecnie na etapie zakończenia prac).

Linki:

https://agronomist.pl/artykuly/zielona-misja-anny-chec

https://www.swiatwnaszychrekach.org/o-nas/

https://www.miastodlazwierzat.pl/

Karolina Kuszlewicz

Adwokatka, edukatorka i publicystka. Specjalizuje się w tematyce ochrony zwierząt i przyrody oraz
obsłudze prawnej organizacji pozarządowych. Prowadzi własną kancelarię, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales, a także na Aplikacji Adwokackiej w Warszawie. Związana z Centrum Problemów Regulacyjnych i Polityki Publicznej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik” (Wolters Kluwer 2019), “Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt” (Wolters Kluwer 2021) oraz bloga “W imieniu zwierząt i przyrody – głosem adwokatki”.
Twórczyni koncepcji prawa wrażliwego, opublikowanej w 2020 r. w książce “ZOEpolis. Budując
wspólnotę ludzko – nieludzką”. Pisuje w Krytyce Politycznej i portalu prawo.pl. Autorka opracowań
w systemie informacji prawnej LEX. W 2017 r. nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”. Członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_Kuszlewicz

https://www.facebook.com/wimieniuzwierzat

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/karolina-kuszlewicz-zwyciezyla-w-rising-stars-2017,185905.html

https://www.tygodnikpowszechny.pl/sad-ktory-zjada-173524


Materiały do pobrania: