7 grudnia 2018r.  Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES we współpracy z zarządami osiedli Kolonia Jasna – osiedle miasta PszczynaOsiedle Piastów w Pszczynie oraz Siedlice, a także Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w PszczynieHospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie i Miejskim Zakładem Zieleni przeprowadziło konsultacje społeczne. Ich celem było zebranie oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz zainteresowanych podmiotów oraz wspólne stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego na granicy trzech osiedli przy ul. Skłodowskiej, Bielskiej i Dobrawy w Pszczynie.

Przedstawiamy RAPORT z konsultacji:

https://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2019/02/Pszczyna2018_konsultacje_podsumowanie2.pdf

https://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2019/02/Pszczyna2018_konsultacje_podsumowanie2.pdf