W akcji Masz Głos 2016/2017 udział wzięło łącznie 350 grup z całej Polski, w tym 87 z woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, gdzie koordynatorem regionalnym było Stowarzyszenie Bona Fides. Nominacje do nagrody Super Samorząd otrzymało czternaście z nich. Uczestniczyły w niej zarówno dzieci, jak i seniorzy oraz seniorki, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i instytucje takie jak szkoły czy biblioteki.

Przez cały rok uczestnicy i uczestniczki akcji zajmowali się ulepszaniem przestrzeni publicznej, dostosowywaniem działania lokalnych instytucji do potrzeb społeczności, przekonywaniem władz oraz mieszkańców i mieszkanek do większej otwartości na współpracę i wprowadzaniem metod wspólnego podejmowania decyzji. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest od 2011 roku tym grupom uczestniczącym w akcji Masz Głos, które wprowadziły najbardziej znaczące zmiany w swoim otoczeniu, współpracując przy tym modelowo z władzami samorządowymi i z całą społecznością.

Nominacje z woj. dolnośląskie go i opolskiego

1. Fundacja Go’n’Act i władze samorządowe gminy Siechnice
2. Fundacja Artem Silesiam Promovere i władze samorządowe gminy Kluczbork
3. Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów i władze samorządowe gminy Korfantów

Nominacje z pozostałych województw

4. Młodzieżowa Rada Gminy Lisewo i władze samorządowe gminy Lisewo
5. i rada sołecka wsi Tłuściec oraz władze samorządowe gminy Międzyrzec Podlaski
6. Sołectwo Santocko i władze samorządowe gminy Kłodawa
7. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku i władze samorządowe miasta Chełmek
8. Stowarzyszenie Europa i My oraz władze samorządowe gminy Nasielsk
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna
10. Zespół Szkół Publicznych nr 1 i władze samorządowe miasta Ustrzyki Dolne
11. Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” i władze samorządowe gminy Barczewo
12. Stowarzyszenie Zamek i radni gminy Suchy Las
13. Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” i władze samorządowe gminy Dolice
14. Sołectwo Radomyśl i władze samorządowe gminy Grzmiąca