W tej edycji akcji Masz Głos dużo uwagi poświęcaliśmy jednostkom pomocniczym gminy – sołectwom, osiedlom, dzielnicom i innym. W wielu miejscach niedługo po wyborach samorządowych odbywały się wybory do organów tych jednostek. Namawialiśmy do świadomego udziału w tych wyborach oraz do działań na rzecz zwiększania wpływu jednostek pomocniczych na funkcjonowanie gminy (
https://www.maszglos.pl/aktualnosci/wybory-w-solectwach-osiedlach-i-dzielnicach/?fbclid=IwAR0xZl-diTeRnEswQo1FZKXvvSQ1aTiNQ2mCbEA0DHVfKgNQ8UM0iqecwbA )

Zapraszamy do lektury tekstu na portalu Prawo.pl na temat jednostek pomocniczych i wyborów do ich organów. Ekspertami, których komentarze przywołane są w artykule, są koordynatorzy akcji Masz Głos: Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES i Dariusz Kraszewski z Fundacja Batorego.

Artykuł:
➡️ Niskie diety nie zachęcają sołtysów, w miastach małe zainteresowanie radami osiedli.