Fundusz sołecki to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy i mieszkanki wsi mogą samodzielnie zadecydować o przeznaczeniu części gminnych środków.

O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy. Natomiast o tym, na co zostanie wydany, decydują mieszkańcy i mieszkanki poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich.

Wielu uczestników i uczestniczek akcji wprowadzało to narzędzie w swoich gminach i/lub wykorzystywało je w swoich działaniach. Pozwalało to na sfinansowanie pomysłów, które służyły integracji i poprawie życia lokalnych społeczności. W minionej edycji akcji narzędzie to zostało wykorzystane m.in. przez społeczność Zalesie Golczowskie (w tym nominowaną do nagrody „Super Samorząd” grupę Razem dla Zalesia), która doprowadziła do rozpoczęcia budowy świetlicy w swojej miejscowości. Inwestycja jest częściowo finansowana właśnie ze środków z funduszu sołeckiego.

A czy w Twojej gminie mieszkanki i mieszkańcy wsi mają wpływ na wydatki z budżetu gminy
Może warto wprowadzić fundusz sołecki lub sprawić, by był lepiej wykorzystywany
Dołącz do akcji
  https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/

Dowiedz się więcej o funduszu sołeckim i o tym, jak doprowadzić do jego wyodrębnienia: https://www.maszglos.pl/co-mozesz-zrobic/fundusz-solecki/