Budżet obywatelski (zwany także budżetem partycypacyjnym) to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy i mieszkanki mogą decydować o przeznaczeniu jakiejś części budżetu gminy. Najpierw sami/e zgłaszają projekty, a później w drodze głosowania wybierają te, które zostaną zrealizowane. 

Na przestrzeni lat funkcjonowania akcji Masz Głos, wielu uczestników i uczestniczek akcji podejmowało temat budżetu obywatelskiego w swoich działaniach. Niektórym udało się wprowadzić go w swoich gminach lub na swoich osiedlach; inni doprowadzili do ulepszenia jego procedur, by był bardziej dostępny i odpowiadał na zapotrzebowania lokalnej społeczności. Jeszcze inni używali go jako narzędzia, dzięki któremu realizowali swoje pomysły lub rozwiązywali lokalne problemy (np. zgłaszając projekt renowacji przestrzeni lub modernizacji infrastruktury).

A czy w Twojej gminie funkcjonuje budżet obywatelski
Jak działa
Może warto go wprowadzić lub ulepszyć jego działanie

➡️ Aby dowiedzieć się więcej o działaniach, które możesz przeprowadzić w ramach akcji, dotyczących wprowadzania, ulepszania lub wykorzystania budżetu obywatelskiego, kliknij tutaj: https://www.maszglos.pl/co-mozesz-zrobic/budzet-obywatelski/

➡️ Aby dołączyć do akcji Masz Głos, wejdź na: https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/