W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Bona Fides projektu „Monitoring realizacji polityki senioralnej na poziomie miast” finansowanego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji przygotowaliśmy raporty z monitoringu poszczególnych miast. Prezentuje dwa pierwsze z nich. Dotyczą Czeladzi oraz Rudy Śląskiej

Czeladź:

Ruda Śląska: