Ogłoszenie – Specjalista ds. Sprzedaży w Bona Fides
>>

Webinarium: Inicjatywa lokalna – jak ją wprowadzić i jak z niej korzystać?
>>

Publikacja: Skuteczna rada seniorów
>>

Współpraca rady seniorów z otoczeniem – FILM
>>

Współpraca rady seniorów z władzą – FILM
>>

Zasady funkcjonowania rady seniorów – FILM
>>

Komunikacja wewnętrzna rady seniorów – FILM
>>

Promocja rady seniorów i polityki senioralnej – FILM
>>

Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego
>>

Ogólnopolskie spotkanie „Masz Głos” Falentach – relacja
>>

Zaproszenie na Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego
>>

Transparentna rada, transparentni radni
>>